Ons Bedrijf: Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Cybersecurity

Bij Route443 streven we niet alleen naar digitale veiligheid, maar ook naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze inzet voor deze waarden is diep geworteld in ons DNA, en we begrijpen dat cybersecurity een cruciale rol speelt in het realiseren van deze doelstellingen.

Hoe dragen we bij aan duurzaamheid en MVO?

  1. Verminderde Digitale Voetafdruk: In een tijdperk waarin digitale processen centraal staan, begrijpen we dat een veilige digitale aanwezigheid de impact op het milieu kan verminderen. Onze experts helpen organisaties om efficiënter te opereren, waardoor ze minder energie verbruiken en bijdragen aan een duurzamere wereld.
  2. Bescherming van Klantgegevens: Het beschermen van gevoelige klantgegevens is niet alleen een kwestie van beveiliging, maar ook van ethiek. Door datalekken te voorkomen, dragen we bij aan het behoud van de privacy en het vertrouwen van klanten.
  3. Resilientie tegen Cyberdreigingen: Cyberaanvallen kunnen verwoestende gevolgen hebben, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de samenleving als geheel. Onze inspanningen om cyberdreigingen te voorkomen, verminderen het risico van ontwrichting en helpen bij het waarborgen van stabiliteit en continuïteit.
  4. Kennisdeling: We zijn toegewijd aan het delen van onze cybersecuritykennis met onze klanten en de bredere gemeenschap. Door anderen te informeren over veiligheidspraktijken, dragen we bij aan een algemene bewustwording van digitale risico’s en hoe deze te beperken.
  5. Samenwerking voor Een Betere Wereld: We geloven in partnerschappen en samenwerking met organisaties die dezelfde waarden delen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we gezamenlijk een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu.

Wat betekent dit voor onze klanten?

Onze klanten profiteren van deze benadering op verschillende manieren:

  1. Verhoogd Vertrouwen: Klanten weten dat ze met een bedrijf werken dat niet alleen om hun digitale veiligheid geeft, maar ook om duurzaamheid en MVO.
  2. Minder Risico’s: Door te investeren in cybersecurity verminderen onze klanten de risico’s van datalekken en cyberaanvallen, wat zowel financiële als reputatiekosten kan besparen.
  3. Positieve Bijdrage: Door met ons samen te werken, maken onze klanten deel uit van een bredere inspanning om een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid en MVO.

 

Bij Route443 begrijpen we dat cybersecurity niet alleen gaat over bescherming; het gaat ook over het bouwen van een betere, duurzamere wereld. Onze inzet voor deze waarden is een integraal onderdeel van wie we zijn en wat we doen. Samen kunnen we niet alleen veiliger, maar ook duurzamer en ethischer opereren in het digitale tijdperk.

Route443 services

Strategie

In de snel evoluerende wereld van cybersecurity speelt de strategieafdeling van Route443 een cruciale rol. Deze afdeling fungeert als het kloppende hart dat continu de vinger aan de pols houdt bij de nieuwste ontwikkelingen in de cyberwereld.

Projecten

In de wereld van cybersecurity is implementatie van strategieën en adviezen van cruciaal belang. Onze Projectenafdeling vormt de ruggengraat van deze uitvoering, in nauwe samenwerking met onze Strategieafdeling.

Support

Bij cybersecurity draait het niet alleen om implementatie; het draait ook om voortdurende zorg en beheer. Dat is waar onze Support Afdeling in beeld komt. Ze nemen de zorg op zich voor de oplossingen en omgevingen die zijn geïmplementeerd door onze Projectenafdeling, inclusief maatwerk SIEM en incident response.

Consultancy

Onze Consultancy Afdeling is de plek waar de best opgeleide security specialisten op alle niveaus en kennisgebieden samenkomen om onze klanten te ondersteunen, te adviseren en bij te staan bij interne security projecten.

IK BEN GEHACKT
Als u gehackt bent dan kan ons team u helpen de lopende aanval te stoppen, zodat u uw bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk kunt hervatten. Daarna kunnen wij u helpen beter op dit soort situaties voorbereid te zijn en openstaande beveiligingslekken te dichten!

Bel +31 (0)85 303 94 78

om direct uit te komen bij ons 24-7 team!