Veilig blijven

Onze aanpak

Actuele ontwikkelingen laten duidelijk zien dat Cybercriminaliteit volop in beweging is. Daarom bestaat een goede cybersecurity-strategie uit defensieve en preventieve tactieken. Het continue verbeteren van de cybersecurity-strategie is hiervoor een absolute voorwaarde. 

Continue
Het toepassen van Cyber Security oplossingen om Cyber Incidenten te voorkomen en impact te minimaliseren, wordt veelal projectmatig uitgevoerd. Het is belangrijk dat hetgeen projectmatig is uitgevoerd daarna continue wordt gecontroleerd. Route443 kan dit desgwenst voor u verzorgen met verschillende vormen van monitoring en ondersteuning, waarbij ook 24x7 ondersteuning mogelijk is. 

Risico
Wij monitoren uw IT omgeving op het gebied van Cyber Security incidenten en mogelijke situaties, en hebben daarbij de mogelijkheid om snel in te grijpen indien er ongewenste activiteiten in uw IT omgeving worden gesignaleerd. Dit kunnen activiteiten zijn door derden en onbevoegden maar dit zijn ook activiteiten welke worden uitgevoerd door uw eigen IT medewerkers of uw IT partner. Wij controleren continue of er activiteiten plaatsvinden welke kunnen leiden tot een mogelijk verhoogd Cyber Security risico. 

Rapportage
Naast het monitoren van uw IT omgeving dragen wij zorg voor een repeterende rapportage, waarin wij gedetecteerde en gesignaleerde activiteiten toelichten maar ook aandachtspunten en verbeteringen zullen voorstellen. Cyber Security is geen moment opname, maar een continue proces en wij zijn daarin graag uw gespecialiseerde Cyber Security partner.

Dashboard
Het zal u vast bekend voorkomen, u zit achter het stuur van uw auto en er gaat plotseling een rood motor lampje branden op uw dashboard. Weet u wat u moet doen? De werking van informatiesystemen is voor veel organisaties in zekere zin een onbekend terrein. Bij het aanmelden van gebruikers en communicatie tussen systemen gebeurt er van alles op de achtergrond. Wát precies wordt weliswaar opgeslagen in logbestanden. Maar die zijn op zijn zachtst gezegd niet erg gebruiksvriendelijk. Met ons Cyber Security dashboard is dat verleden tijd. Met ons Cyber Security dashboard krijgt u eenvoudig inzicht in uw Cyber Security status.

Wij bieden het dashboard aan voor onze klanten welke gebruik maken van onze Cyber Security oplossingen. Eenvoudig weergegeven krijgt u direct inzicht in de belangrijke gegevens die voor u relevant zijn en u ziet met een enkele oogopslag of uw IT omgeving nog (steeds) veilig is. Groen is veilig, oranje is opletten en rood is bedreiging. Geen ingewikkelde en vaak technische rapporten die eigenlijk achter de feiten aanlopen, maar toegang tot uw eigen dashboard. Gegevens ophalen en verwerken kan middels onze geintegreerde export functie. 

 

vrijblijvend contact opnemen

Hoe werkt zo'n Cyber Security dashboard?
Uit specifieke en cruciale punten in uw IT omgeving halen wij informatie op waarmee wij vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan. De informatie verwerken wij waarbij we deze beter leesbaar en begrijpbaar maken. Daarna wordt de relevante informatie beschikbaar gemaakt in het dashboard, en dat gebeurt allemaal continue op de achtergrond. Het dashboard wordt specifiek voor uw organisatie beschikbaar gesteld, en uiteraard maken wij hiervoor gebruik van slimme "single sign on" (u heeft dus geen extra account nodig) oplossingen zodat u het dashboard gemakkelijk kunt gebruiken. U kunt vanuit het dashboard ook zelf rapportages maken, zoals bijvoorbeeld rapportages over uw beschikbare licenties, aantal actieve of inactieve accounts en de beveiligingstatus van uw apparaten. De ontwikkeling van het dashboard is net zoals de IT Cyber Security ontwikkeling een continue proces, en nieuwe functionaliteiten zullen automatisch beschikbaar worden gesteld voor onze klanten.

Meer weten over de techniek?

Nee, als het aan ons ligt niet. Wij maken graag gebruik van slimme koppelingen om single sign on te realiseren zodat u geen extra account hoeft te onthouden. 

Jazeker!  Zaken als veilige verbindingen en veilig opslaan van gegevens zijn onze uitganspunten in alles wat wij doen dus ook hiervoor.

Wij zijn een team van Cyber Security specialisten, en security zit in ons DNA. In alles wat wij doen, zorgen wij ervoor dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Wij zorgen dat informatie beveiligd en versleuteld wordt opgeslagen, en monitoren onze eigen IT omgeving nauwlettend. Onze medewerkers hebben altijd minimale en beperkte toegang, en kunnen alleen wanneer noodzakelijk extra toegang verkrijgen op aanvraag en na goedkeuring. Informatie is alleen toegankelijk op de benodigde momenten voor de uitvoeren van een scan of project, en is alleen beschikbaar wanneer de werkplek van de betreffende medewerker voldoet aan alle intern gestelde security eisen. Wij lichten dit indien gewenst graag verder aan u toe.