Security scan van uw IT omgeving

Onze aanpak

Weten waar u aan toe bent

Om inzicht te kunnen krijgen in uw Cyber weerbaarheid en Cyber security status, hebben de cybersecurity professionals van Route443 een Cybersecurity-scan ontwikkeld. Deze weerbaarheidsanalyse is gericht op alle cybersecurity facetten (mens, techniek en organisatie) waar ondernemingen in alle sectoren mee te maken krijgen. Door de risico-scan krijgen ondernemingen inzicht in hun sterke kanten en waar nog aandachtspunten liggen rondom cybersecurity.

Een scan wordt opgeleverd met een rapport dat ondernemingen inzicht geeft in korte, midden, en lange termijn oplossingen. Het rapport laat zien:

  • Waar u kwetsbaar bent voor verstoring of manipulatie van uw kritische bedrijfsprocessen door cyberdreigingen
  • Welke security maatregelen noodzakelijk zijn om minder vatbaar te zijn voor bijvoorbeeld verstoringen in of manipulatie van het productieproces
  • Of uw onderneming voldoet aan relevante wet- en regelgeving

Wat omvat de cyber security QUICK scan?
De cyber security quick scan heeft als doel om met een beperkte inspanning aan tijd en kosten een eerste beeld te krijgen van waar je bedrijf staat qua cyberweerbaarheid. 
Het eerste deel van de quickscan omvat een kort interview om de huidige situatie in beeld te brengen. Het tweede deel van de scan omvat een kort technisch onderzoek naar een beperkt aantal kritische onderdelen van de IT omgeving. Als afronding van de scan worden de 5 grootste Cyber security risico's vastgelegd in een schriftelijk rapport. 


Wat omvat de cyber security FULL scan?
De cyber security full scan heeft als doel om een volledig beeld te krijgen van waar uw bedrijf staat qua cyberweerbaarheid. Het eerste deel van de scan wordt gevormd door een uitgebreid interview met verschillende bedrijfsvertegenwoordigers en onze cybersecurity specialisten. Tijdens het interview komen een variëteit aan vragen aan bod: over de omgang met vertrouwelijke documenten, welke (cybersecurity) maatregelen er binnen de IT omgeving worden genomen en hoe deze zijn toegepast. Het interview is interactief, de inhoud wordt toegesneden op uw specifieke situatie. Het tweede deel van de scan omvat een technisch onderzoek naar een aantal kritische onderdelen van de IT omgeving. Denk hierbij aan accounts, werkplekken en servers maar ook (Cloud) applicaties en informatie stromen.
Als afronding van de scan worden bevindingen en concrete adviezen voor verbeteringen vastgelegd in een schriftelijk rapport. 

bent u nieuwsgierig geworden?

Meer weten over de techniek?

Om een goede Cyber Security scan te kunnen uitvoeren, starten wij met een achtergrond onderzoek. Wij kijken naar de publiek bekende informatie en zullen daarna middels een gesprek of interview meer gedetailleerde informatie vergaren. Daarna starten wij met het uitvoeren van een aantal scans, waarbij wij in eerste instantie zo min mogelijk rechten nodig hebben. Doel is om te zoeken naar manieren waarop een hacker zich toegang zou kunnen verschaffen zonder dat hij hiervoor extra rechten nodig heeft. De volgende stap is het inventariseren van de onderdelen in kwestie, en daar hebben wij ofwel rechten voor nodig ofwel doen we dit samen met een verantwoordelijke IT medewerker. De laatste stap is het opstellen van een rapport met de bevindingen gevolgd door aanbevelingen.

Wij zijn een team van Cyber Security specialisten, en security zit in ons DNA. In alles wat wij doen, zorgen wij ervoor dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Wij zorgen dat informatie beveiligd en versleuteld wordt opgeslagen, en monitoren onze eigen IT omgeving nauwlettend. Onze medewerkers hebben altijd minimale en beperkte toegang, en kunnen alleen wanneer noodzakelijk extra toegang verkrijgen op aanvraag en na goedkeuring. Informatie is alleen toegankelijk op de benodigde momenten voor de uitvoeren van een scan of project, en is alleen beschikbaar wanneer de werkplek van de betreffende medewerker voldoet aan alle intern gestelde security eisen. Wij lichten dit indien gewenst graag verder aan u toe.