Eenvoudig en veilig samenwerken

Onze aanpak
De uitdaging
Iedere organisatie heeft haar eigen informatiebehoefte en door o.a. verschuiving van technieken maar ook mensen, zien we vaak een versnippering van bestanden en is de volledige controle hierover verdwenen. Veel bedrijven staan vaak voor de volgende uitdagingen:
 • Hoe houden we grip op onze bestanden ook als ze niet meer in onze omgeving staan?
 • Hoe kan ik eenvoudig bestanden op een snelle maar toch veilige manier delen met leveranciers en partners?
 • Hoe kan ik eenvoudig een overzicht krijgen van gedeelde bestanden en met wie?
 • Hoe voorkom ik dat bestanden gedeeld worden met derden waarvan ik het niet wil?
 • Waar staan mijn bestanden opgeslagen?
 • Zijn mijn gevoelige bestanden goed beveiligd?
 • Voldoe ik aan wet- en regelgeving als het gaat om de toegang en de beveiliging van mijn bestanden?
 
Risico's wanneer u niets doet
 • Per ongeluk delen van gevoelige informatie met derden.
 • Per ongeluk openstellen van gevoelige informatie aan derden
 • Geen eigenaarschap
 • Niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving
 • Data ongezien uw organisatie verlaat
 
Onze aanpak
Om grip te krijgen op uw bestanden, moet u eerst weten waar deze staan opgeslagen. Het is daarom belangrijk om binnen uw organisatie hier afspraken over te maken. Wanneer u weet waar welk bestand staat opgeslagen, kunnen we hierover spelregels gaan maken. Deze spelregels bepalen wie toegang heeft zowel intern als extern en op welke manier. Ook gaan we de bestanden voorzien van labels. Aan de hand van deze labels kunnen we de bestanden eenvoudig vinden en ook weer koppelen aan de eerder genoemde spelregels. Als voorbeeld kunt u denken aan een bestand waarin een BSN-nummer zit en voorzien wordt met privacy label om eenvoudig te kunnen voldoen aan de AVG wet- en regelgeving.
 • Beter en slimmer samenwerken
 • Beschermen van gevoelige bestanden 
 • Eenvoudig terugtrekken en blokkeren van bestanden
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Risico beheersing
 • Optimale controle over bestanden
 • Vergroten innovatiekracht en wendbaarheid van de organisatie
Hoe kunnen we dit voor u oplossen?
 • Inventariseren data landschap
 • Duidelijkheid creëren over waar bestanden op te slaan.
 • Bestanden verplaatsen en of uitfaseren oude opslag locaties.
 • Bestanden labelen om betekenis te geven aan bestanden. 
 • Bepalen wat er wel en niet mag op basis van de gevoeligheid.
 • Beleid toepassen op basis van de gevoeligheid. 

Toegang beperken
Wanneer u gebruik maakt van een moderne werkplek is het mogelijk om eenvoudig een beperking toe te passen op uw Office bestanden. Met een druk op de knop maakt u het onmogelijk voor de ontvanger om een document te printen, door te sturen of aan te passen. Per ongeluk naar de verkeerde ontvanger gestuurd? Geen probleem! U trekt de toegang tot het document per direct weer in en daarmee de toegang tot het document. Uw gegevens zijn veilig, u bent in controle.


Een stap verder
Wanneer u gebruik maakt van een moderne werkplek, en daarbij uw bestanden gaat opslaan in de Cloud, dan wilt u wel zeker ervan zijn dat niemand, dus ook Microsoft niet, uw gevoelige en geheime bestanden kan benaderen. Geen probleem! Ook daarvoor zijn er oplossingen, u heeft de mogelijkheid om voor volledige controle over uw bestanden zonder dan onbevoegden daar toegang tot kunnen krijgen. Dat noemen wij in controle zijn.

 

 

Meer weten over de techniek?

Jazeker! maar ook weer niet helemaal. Microsoft heeft een groot aantal Cloud diensten beschikbaar die naadloos aansluiten op de moderne werkplek. Er zijn echter ook situaties waarbij het gebruik van alleen Cloud diensten simpelweg niet past of niet aansluit bij uw organisatie. Dat kan zijn door wet of regelgeving, maar ook door het gebruik van "legacy applicaties" welke nog niet helemaal gereed zijn voor gebruik in de Cloud. Wij begrijpen dat en leveren in dergelijke situaties "hybride" oplossingen, zodat u maximaal gebruik kunt maken van zowel de Cloud als uw bestaande omgeving en oplossingen.

Jazeker!  Zaken als veilige verbindingen en veilig opslaan van gegevens zijn onze uitganspunten in alles wat wij doen dus ook hiervoor.

Wij zijn een team van Cyber Security specialisten, en security zit in ons DNA. In alles wat wij doen, zorgen wij ervoor dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Wij zorgen dat informatie beveiligd en versleuteld wordt opgeslagen, en monitoren onze eigen IT omgeving nauwlettend. Onze medewerkers hebben altijd minimale en beperkte toegang, en kunnen alleen wanneer noodzakelijk extra toegang verkrijgen op aanvraag en na goedkeuring. Informatie is alleen toegankelijk op de benodigde momenten voor de uitvoeren van een scan of project, en is alleen beschikbaar wanneer de werkplek van de betreffende medewerker voldoet aan alle intern gestelde security eisen. Wij lichten dit indien gewenst graag verder aan u toe.